İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖZEL DERS

İlköğretim matematik özel derslerimiz 1, 2,3 ve 4. sınıf öğrenciler içindir. Özel ders öğretmenlerimiz ilköğretim matematik öğretmenidir.

Eğitimlerimize psikologlarımız yönlendirme yapar.

1 ders 40 dakikadır.

Dersler çocuğun öğrenme ve anlama hızına göre planlanır.

Bilişsel Akademi  grup ya da özel ders alan öğrencilerin öğrenmedeki bireysel farklılıkları takip ederek her öğrencinin öğrenme düzeyini arttırır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Öğrenci öğrenme düzeyleri takip edilir.
  • Öğrenmenin gerçekleştiğini görmek için dönütler alınır ( Yaprak testler, taramalar, deneme sınavları.. vb.)
  • Başarısız konular tespit edildiğinde
  1. Başarısızlığın nedeni bulunur.
  2. Öğrenciye çözüm yolları sunulur.
  3. Tekrarlar yapılır (Birebir özel ders  öğrencinin öğrenme hızı ve öğrenme düzeyine göre.)
  4. Tekrar dönütler alınır ( Yaprak test, klasik sorular, deneme ve taramalarla konunun anlaşılıp anlaşılmadığı ortaya konur. Konu anlaşılmadıysa yeni çözümler bulunur.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir