Etika Matematik Kursu

Etika Eğitim ile birlikte matematik alanında en kaliteli eğitimleri almak ister misiniz? İlköğretim matematik kursu ile uzman eğitmenlerimizden alacağınız eğitimler sonrasında oldukça başarılı olacaksınız. Bireylerin öğrenme hızları ve seviyeleri farklı olacağından dolayı butik sınıf kültürü ile her öğrenciye özel ders kıvamında bir eğitim sunuyoruz.

Eğitim kurumumuz matematik ve diğer derslerde öncelikli olarak öğrencinin seviyesini bilmek ister. Bunun için yapılan sınavlar kapsamında öğrencinin bilgi seviyesi ölçülür. Bu aşamadan sonra aile ile birlikte psikologlarımız eşliğinde çocuk için bir program yapılır. Gerek bilgisayar ortamları gerekse yaprak testlerle birlikte öğretim her aşamada planlı ve güzel bir şekilde devam eder. Kursumuz boyunca yaptığımız öğretim aşamaları şu şekildedir:

 • Öğrencilere olabilecek tüm seçenekler ile birlikte konu anlatımı yapılır.
 • Yaprak test ve diğer soru türleri ile birlikte öğrenmenin ne kadar gerçekleştiğine ölçülür.
 • Tam olarak pekişmeyen yerlere rastlanıldığında sebep, neden, sonuç ilişkisi ile birlikte konular tekrar edilir.

Bu şekilde hazırlanılan bir ders sonrasında öğrencilerimizin hepsinin öğrendiğinden emin oluruz. Öğrencilerimize sadece eğitim kurumumuzda değil aynı zamanda daha pek çok alanda başarılı olabilmelerini sağlayacak olan tüm veriler paylaşılır. Böylelikle elde edilecek olan tüm sonuçlar ile birlikte son derece başarılı bir işlem silsilesi ölçülür.

Matematik Derslerimiz

Eğitim kurumumuzda var olan dersler ile birlikte sizlere son derece kaliteli bir anlatım gerçekleştirilir. İlköğretim matematik kursu ile öğrenciler birebir veya grup eğitimleri alarak başarılarını daim edebilirler. Öğrenim süreçleri boyunca sadece kurs içerisinde değil aynı zamanda kurs dışında da eğitimlerimiz devam eder. Mümkün olan tüm alet ve makineleri kullanarak öğrencilere eğitim vermeye devam ederiz. Görsel ve işitsel eğitimlerimiz ile birlikte unutkanlığın önüne geçmeye çalışırız.

Etika Eğitim, sadece ders olarak bir eğitim vermez. Aynı zamanda rehberlik konularında da öğrenciler ile birlikte motivasyon, algı, dikkat, kaygı, endişe ve güvensizlik konularında da gruplarla veya birebir şekilde ilgilenilir. Öğrencinin ilköğretim matematik kursu ile önündeki tüm engeller kaldırılır. Böylelikle kaliteli eğitim için öğrenci zihinsel ve bedensel olarak hazırlanmış olur.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK BİREBİR VE GRUP EĞİTİMLERİ

Etika Eğitim olarak ilkokul matematik derslerinde birebir veya grup eğitimleri şeklinde çözümler sunuyoruz. Her bireyin öğrenme hızı ve düzeyi farklıdır. Öğrencilerin öğrenmeye olan ilgi ve dikkatleri de eğitimlerinde bizim için çok önemli.

Etika Eğitim,  grup ya da özel ders alan öğrencilerin öğrenmedeki bireysel farklılıkları takip ederek her öğrencinin öğrenme düzeyini arttırır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Öğrenci öğrenme düzeyleri takip edilir.
 • Öğrenmenin gerçekleştiğini görmek için dönütler alınır ( Yaprak testler, taramalar, deneme sınavları.. vb.)
 • Başarısız konular tespit edildiğinde
 1. Başarısızlığın nedeni bulunur.
 2. Öğrenciye çözüm yolları sunulur.
 3. Tekrarlar yapılır (Birebir özel ders  öğrencinin öğrenme hızı ve öğrenme düzeyine göre.)
 4. Tekrar dönütler alınır ( Yaprak test, klasik sorular, deneme ve taramalarla konunun anlaşılıp anlaşılmadığı ortaya konur. Konu anlaşılmadıysa yeni çözümler bulunur.)
 • Motivasyon, algı çalışmaları yapılır.
 • Dikkat
 • Kaygı
 • Kariyer planlama
 • Hızlı Okuma Teknikleri
 • Okul, aile, kurs arasında iletişim kurulur.
 • Doğru hedeflere doğru yollardan ulaşması için iyi bir rehberlik yapılır.

Kurumumuz öğrenci merkezli eğitim anlayışla eğitim vermektedir. Öğrenci merkezli yaklaşım; programın ya da modülün sonunda öğrencilerin kendilerinden beklenilen yeterliliklerden neleri yapabildikleri ile ilgilenmektedir. Bizler öğrencilerimizin hedef belirlemelerinde, hedeflerine ulaşmada karşılaştıkları zorlukları çözmede yol göstericiyiz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir