Etkin Hızlı Okuma Öncesi Sonrası

Hızlı Okuma Öncesi

Okuma

Yaş ve eğitim düzeyine göre okuma hızı genellikle düşüktür.Bazı okuyucuların hızları kurslarımıza başladığında standartların üstünde olabilir. Bu eğitimle onlarda kendi hızlarını daha üst seviyelere çıkaracaktır.

Hızlı okumanın net görme olduğunu vurgulamıştık. Göz kasları gelişmemiş ve hızlı okuma eğitimi almamış kişiler sözcüklere teker teker yoğunlaşır ve her sözcükten sonra duraklama yapar ve beyin bu duraklamalarda gördüğü resimleri çözer. Kısacası bir satırda 9 kelime varsa en az 9 duraklama demektir. Her duraklama yaklaşık 1 saniye olsa bir satırı okumak için geçen süreyi siz hesaplayın.

Anlama

Yavaş okuyanla hızlı okuyan arasındaki farklardan biride anlamadır. Hızlı okuyan kişinin anlama hızı da yüksektir. Okuduğu metinle ilgili olarak hızlı okuyan bir kişiden daha az ayrıntı hatırlar.

Duraklama

Yavaş okuyan bir kişide duraklamalar ve tekrar dönüşler çok olur. Özellikle sınavlarda okuduklarını tekrar okuma gereksinimi duyar.

Unutma

Duraklamaların çok olması, tekrarlar ve metinde okuma hızından kaynaklı bütünlük olmamasından dolayı unutma çok fazla olur.

Yavaş

  1. 8 satırlık bir cümleyi 8 saniyede okuyorduk.
  2. Sayfada ortalama 22 satır olursa 300 sayfalık bir kitapta 6600 satır var demektir.
  3. 6600 satırı 8 saniye ile çarparsanız 52800 saniye: 60 =8800 dakika: 60 dakika = 14 saat 66 saniyede 300 sayfalık bir kitabı okuyabilirsiniz…

Hızlı Okuma Öncesi

Okuma

Bugüne kadar verdiğimiz eğitimlere katılan kursiyerlerin %99′ nun okuma hızı kursa başladığı gün yapılan ölçümün en az iki katına çıkmıştır. Eğitimlerimizde kursiyerimizin başarısız olduğu kanısındaysak aynı eğitimi hiçbir ücret ödemeden tekrar eder.

Görme

Göz kaslarının gelişimi, görme alanının gelişmesi ve hızlı okuma teknikleriyle sözcükleri blok blok okumaya başlayacaksınız. Üçerli, dörderli hata beşerli gruplar… Grup sayısını okuyucu metne ve görme alanına göre kendi ayarlamaktadır, kelime grup sayısı kişiden kişiye, metinden metine değişir. Blok okumayla daha az duraklama yapılarak daha metinler daha hızlı okunur. Unutma o oranla azalır.

Anlama

Yavaş okuyanla hızlı okuyan arasındaki farklardan biride anlamadır. Hızlı okuyan kişinin anlama hızı da yüksektir. Okuduğu metninle ilgili daha fazla ayrıntı hatırlar.

Duraklama

Duraklama azdır, akıcı okur. Tekrarlar yapmaz. Sınavlarda soruları tekrar okuma ihtiyacı duymaz. Göz atma bazende tarama yöntemleriyle zamanı çok iyi kullanır.

Unutma

Unutma azdır; çünkü duraklama ve tekrar azalır. Ayrıca okuduğunuz metinlerde bütünlük olduğu için unutma azalır.

Hız

  1. Üç yüz sayfalık bir kitap düşünelim,
  2. 1 satırda ortalama 8 kelime olduğunu farz edelim. Blok yöntemiyle 3 saniyede okuruz.
  3. 1 sayfada ortalama 22 satır olursa 300 sayfalık bir kitapta 6600 satır var demektir.
  4. 6600 satırı,3 saniye ile çarparsanız 19800 saniye: 60 saniye = 3300 dakika: 60 dakika = 5 saat 50 saniyede 300 sayfalık bir kitabı okuyabilirsiniz.