DİSLEKSİ NEDİR ?

İngiliz Doktor W.P Morgen 1896 yılında disleksiyi ”Doğuştan kelime körlüğüdür.” olarak tanımlamıştır. Avrupa Disleksi Derneği’ de disleksiyi şöyle tanımlamıştır: “Disleksi;okuma,heceleme ve yazma becerilerini edinmede nörolojik kökenli bir farklılıktır.”. Amerika Psikiyatri Birliği’nin ( APA 2001 ) tanımıda şöyledir: Özel Öğrenme Güçlüğü; zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

Disleksi, zeka düzeyi “normal veya normal üstü” olan,”okuma hızı,okuma kalitesi,okumayı öğrenme hızı,okuduğunu anlama- anlatma becerisi” yaşıtlarına ve zekasına kıyasla; beklenenin altında olan okuma bozukluğunun genel adıdır.

Kısaca disleksiyi, okuma yazma matematik gibi akademik becerilerde görülen gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğü şeklinde tanımlayabiliriz.

DİSLEKSİ OLAN ÜNLÜLER

 1. Albert Einstein
 2. Mozart
 3. Wright Brothers
 4. Leonardo da Vinci
 5. Cher
 6. Tom Cruise
 7. Walt Disney
 8. John Lennon
 9. Winston Churchill

 

 1. Stephen Hawkings
 2. Jules Verne
 3. Alexander Graham Bell
 4. Woodrow Wilson
 5. Hans Christian Andersen
 6. Nelson Rockefeller
 7. Thomas Edison
 8. Whoopi Goldberg
 9. Rodin
 10. Dustin Hoffman
 11. Robin Williams
 12. Louis Pasteur
 13. Werner von Braun
 14. Dwight D.Eisenhower
 15. Mariel Hemingway
 16. George Bernard Shaw
 17. Beethoven
 18. Carl Lewis
 19. Magic Johnson
 20. Sylvester Stallone
 21. Agatha Christie
 22. Henry Ford

Disleksi çocuklarda;

 1. ÇOCUĞUN ZEKA DÜZEYİNİN NORMAL OLMASINA
 2. HİÇBİR FİZİKSEL / DUYGUSAL BOZUKLUĞUN BULUNMAMASINA
 3. NORMAL VE YETERLİ BİR EĞİTİM ALIYOR OLMASINA
 4. SOSYOKÜLTÜREL ÇEVRENİN UYGUN OLMASINA
 5. RAĞMEN ORTAYA ÇIKAR

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NASIL TESPİT EDİLİR?

Özel öğrenme güçlüğü daha çok, çocuk okula başladığında ve akademik becerileri kazanmakta başarısız olduğunda ortaya çıkar. Bu çocukların okul başarısı yaşıtlarına ve zekâlarına oranla düşüktür. Başarı durumu değişkendir. Yani bazı derslerde başarı, normal veya normal üstü iken, bazı derslerde düşüktür. Bu çocukların çeşitli dil becerilerindeki özelliklerini genel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

Okuma Becerisi:

 • Okuma hızı ne niteliği açısından yaşıtlarından geridir.
 • Harf-ses uyumu gelişmemiştir, bazı harflerin seslerini öğrenemez.
 • Harfin şekliyle sesini birleştiremez.
 • Kelimeleri hecelerken ya da harflerine ayırırken zorlanır.
 • Sınıf düzeyinde bir parçayı okuduğunda anlamakta zorlanır.

 

Yazma Becerisi:

 • Yaşıtlarına göre el yazısı okunaksız ve çirkindir.
 • Sınıf düzeyine göre yazı yazması yavaştır.
 • Tahtadaki yazıyı defterine çekerken ya da öğretmeninin okuduğunu yazarken zorlanır.
 • Yazarken bazı harfleri, sayıları ve kelimeleri ters yazar, karıştırır.
 • Yazarken bazı harfleri, heceleri atlar ya da harf ve hece ekler.
 • Yazarken ya kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki üç parçaya bölerek yazar.
 • Sınıf düzeyine göre yapmaması gereken imlâ ve noktalama hataları yapar.

Sözel İfade Becerisi:

 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmekte zorlanır.
 • Sınıfta sözel katılımı azdır.
 • Bazı harflerin seslerini doğru olarak telâffuz edemez.
 • Soyut kavramları anlamakta güçlük çeker.
 • Serbest konuşurken düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırır.

Motor Becerileri:

 • Yazısı genellikle okunaksızdır.
 • Harflere şeklini vermekte, harfi kapatmakta güçlük çeker.
 • Kalemi uygun biçimde kavramakta güçlük çeker.
 • Yaşıtlarına oranla çizgileri ve çizimleri kötü ve dalgalıdır.

Sıraya Koyma Becerisi:

 • Dinlediği veya okuduğu bir öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını ve sonunu karıştırır.
 • Günlerin, ayların ve mevsimlerin sırasını karıştırır.
 • Alfabenin harflerinin sırasını karıştırır, sayı saymakta zorlanır.

(TÜBAR-XIII-/2003-Bahar/Arş. Gör. Duygu UÇGUN 206)