Disleksi Etkin Hızlı Okuma Kursu

Disleksi hızlı okuma eğitimlerimizle disletik öğrencilerimizin okuma güçlüğü problemini kısa sürede aşmaktayız.

İngiliz Doktor W.P Morgen’a göre Disleksi ”Doğuştan kelime körlüğüdür.”
Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.
İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez.

Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Fakat bazen hastalık farkedilmeyebilir. Disleksililer zeka düzeyleri  düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. Buna önemli kanıt disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır: Albert Eistein, Leonardo da Vinci, Tom Crouse, Mickey Mouse gibi.

Disleksi Etkin Hızlı Okuma Kursu Kazanımları

 • Okuma hızınız artacak ( En az iki katı, genel ortalama 3-4 katıdır.)
 • Okumada zorlanmayacaksınız,
 • Doğru ve hızlı okuyacaksınız,
 • Okuduğunuzu anlama seviyeniz artacak,
 • Sesleri karıştırmayacaksınız(b,d,p gibi)
 • Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi)
 • “6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşamayacaksınız,
 • Sözcükleri atlanmadan okunacaksınız,
 • Kelimeleri ve harfleri tanıyabilecek,
 • Odaklanma, dikkat ve konsantrasyon seviyesiz gelişecek,
 • Okuma alışkanlıklarınız değişecek, kitap okuma alışkanlığı kazanacaksınız,

DİSLEKSİ ETKİN HIZLI OKUMA VE SINAV TEKNİKLERİ KURS İÇERİĞİ

 • Etkin Hızlı Okuma BilgilerOkuma ve Anlama Hızınızın ÖlçümüEtkin Hızlı Okuma Egzersizleri
  • Bilgisayar destekli programlar
  • Çalışma Kitabımız
  • Basılı kaynaklar (kitaplar, dergiler, gazeteler, web siteleri, e-posta vb)

  Hızlı Okumayı Etkileyen Faktörler

  Etkin Hızlı Okuma Sistemi

  • Fotografik Okuma
  • Ön Okuma
  • Hızlı Okuma
  • Detaylı Okuma

  İleri Okuma Teknikleri
  Esnek Okuma
  Tarama Teknikleri
  Göz Atma Teknikleri
  Seçici Okuma
  Etkili gözden Geçirme

  • Not Alma
  • Zihin Haritaları Çıkarma

  Amaçlı Okuma
  Aktif Okuma
  Ana düşünce, yardımcı düşünce, konu tespit etme

LKS, TYT-AYT, ALES, DGS, KPSS Paragraf Soruları Çözümlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Sınav Odaklı Dikkat Soruları
Sınavlarda Ön Hazırlık

 • Form Doldurma
 • Soru Köklerini Okuma
 • Şıkları Net Görme
 • Olumlu Olumsuz Soru Köklerini Ayırma
 • Çeşitli Egzersizler
 • Soru Çözümleri

LKS, TYT-AYT, ALES, DGS, KPSS grubun ihtiyacına göre belirlenir.

Etkin hızlı okuma kursu sonunda
Kitaplara olan ilgisi artar.
Okuma ve anlama hızlı kursa başladığı ilk güne oranla iki katına çıkar.
Göz kasları gelişir, görme alanı genişler.
Metinlere odaklama oranı artar.
Dikkat dağınıklığı azalır.
Kelime dağarcığı artar.
Sınavlarda zamanı kullanmayı öğrenir.
Soru çözümlerinde kendine olan özgüveni artar.
Dikkat ve konsantrasyon seviyeleri yükselir,
Okudukları metinleri daha iyi anlar, daha fazla ayrıntı hatırlar.
Bir metni hangi hızda nasıl okuyacağını kavrar.
Ders çalışırken fotografik bakış, ön okuma, hızlı okuma ve detaylı okuma yaparak başarısını arttırır.

DİSLEKSİ KURSU KATILIMCI SAYISI

Disleksi hızlı okuma eğitimlerimiz birebir yapılmaktadır.

DİSLEKSİ HIZLI OKUMA EĞİTİM SÜRESİ

30 ders saati olup iki bölümde yapılmakta. 15 Ders saat yapılım ara verilim bir buçuk ay sonra ikinci bölüm yapılmaktadır.

Disleksi Belirtileri

Okumayı öğrenirken zorluk yaşama
Okuma hızının beklenenin altında olması
Yazarken harf atlama
Bozuk yazma
Okurken harf atlama
Okurken kelimeleri değiştirerek okuma
Okumakta zorlanma
Yazarken zorlanma
Harfleri birbirine karıştırma (b,d,p gibi)
Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi)
“6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama
Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma
Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme.(Ayların sırası,haftanın günlerini sıralama)
Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma
Renkleri karıştırma
Sağı solu ayırt etmekte zorlanma
Kendini,bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte zorlanma
Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma
Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma
Okula gitmek istememe
Yazarken sıra, satır atlama
İmla kurallarını uygun yazmakta zorlanma
Noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirne karıştırma