Okul Öncesi Zeka Becerileri 

Akıl oyunları eğitimi ile çocuklar zeka gelişimine yardımcı olmak, dikkat, odaklanma, konsantrasyonlarını arttırma amaçlanır.

Akıl Oyunları Eğitimine Kimler Katılmalı?

 • 3-14 yaş arası çocuklar
 • Özgül öğrenme güçlüğü olanlar
 • Dikkat dağınıklı olanlar
 • Zeka becerileri geliştirmek isteyenler

Eğitimlerimiz maksimum 12 kişilik sınıflarda ya da isteğe bağlı olarak birebir yapılır. 1 modül 12 derstir. Her modül 1 ayda biter. Dersler haftada 1 gün 3 ders şeklinde yapılır.

Çocuklar için santranç kursuna ayrıca katılabilirsiniz. 

Akıl ve Zeka Oyunları Kursu

Her bireyin özgür olması için özgür düşünmesi gerekmektedir. Özgürlüğün önündeki en büyük engeli kaldırmaya hazır mısınız? Çocuklarımızın bağımlılıklarını ve bunların verdiği zarara çok değinmek istemiyoruz. Ellerinden tablet ya da cep telefonu düşmeyen, sokakları unutan, koşmayan üstünü başını batırmayan bir gençlik yarattığımızın farkındasınız. Sabahlara karşı bilgisayarda sohbet eden ya da oyunlarla zamanını hiçe harcayan bir çocukluk! Düşünmeyen, kendini ifade edemeyen, kendi kararlarını almayan, çözüm yollarını denemeyen bir birey mi istiyoruz? Tabiki, hayır.

Zeka bir çok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Bu yetenekler arasında başlıcaları:

 1. Sözel Anlayış: sözcükleri tanıma ve anlama,
 2. Sözel Akıcılık: sözel ve yazılı olarak sözcük ve ifadeleri çabucak bulabilme,
 3. Sayısal Yetenek: aritmetiksel işlemleri çabuk ve doğru olarak yapabilme,
 4. Alansal ve Uzay ilişkileri: iki ve üç boyutlu görsel algılamayı yapabilme,
 5. Bellek: işitsel ve görsel olarak belleme gücü,
 6. Algısal Hız: karmaşık bir nesnenin ayrıntılarını görebilme, zemin şekil ilişkisini ayırt edebilme, benzerlik ve farklılıkları doğru olarak algılayabilme,
 7. Mantıklı düşünme: muhakeme yürütebilme, olarak sayılabilir.

Bilişsel Zeka Gelişim Programı

Dikkat ve zeka geliştirme, odaklanma, hafıza teknikleri, düşünme becerileri, dinleme becerileri, matematik uygulamaları, akıl oyunlarını kapsamaktadır.

Programın Amacı ve Hedefi

3-14 yaş arası öğrencilerde dikkat, zeka, konsantrasyon ve problem çözme becerilerini güçlendirmek amacımızdır. Programa katılan öğrencilerin dikkat sürelerinin uzaması, dikkat kalitesinin arttırılması, zeka gelişimi, özgüven ve algılarının gelişmesi, sorumluluk bilincinin oluşturulması gibi bir çok gelişim faktörünün kazandırılması amaçlanmaktadır.

 • Öğrencilerin zihinsel kapasitelerini arttırmak
 • Zeka ve dikkat becerilerini geliştirmek
 • Konsantrasyon sürelerini uzatmak
 • Hafıza teknikleri sayesinde unutmanın önüne geçmek
 •  Odaklanma
 • Planlı çalışma ,
 • Sınav dönemlerinde yaşanan stres ve kaygıyı olumlu enerjiye dönüştürmek
 • Motivasyonu ve özgüveni arttırmak
 • Sadece akademik anlamda değil sosyal anlamda da gelişim göstermelerini sağlamak
 • Dikkatini sürdürme, yorum yapabilme yeteneğini arttırma,
 • Benzerlik ve farklılıkları ayırt etme,
 • El – göz koordinasyonunu artırma,
 • Muhakeme ve ilişkilendirme yeteneğini geliştirme,
 • Görme alanını aktif kullanma
 • Çok yönlü düşünme becerisi kazanma,
 • Ayrıntıları fark etme, parça-bütün ilişkisini kurma,
 • Varlıkları biçimlerine ve eşlerine göre sınıflandırma,
 • Görme ve dinleme becerisini geliştirme,
 • Görsel hafızasını ve algısını geliştirme,
 • İnsan – mekan – nesne ilişkilerini kurabilme yönünde geliştirme sağlar.

Neden?

Çocuklar bu  oyunlarla olan zihinsel be bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi yeni yeteneklerde kazanırlar.  Akıl  oyunları eğitimi çocuklara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünebilme ve öngörme, olasılıkları hesaplama yeteneğini kazandırır. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirebileceğini gösterir. Zeka ve akıl oyunları oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir.

Programın Kazandırdıkları

 • Akıl yürütme
  Problem çözme
  İletişim
  Sorumluluk alma kendini ve duygularını ifade etme
  Strateji geliştirme
  Eleştirel düşünme
  Araştırma
  Karar verme
  Bilgi teknolojilerini kullanma
  Hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirme
  Dikkat ve konsantrasyonu artış
  Çocuklarda odaklanmayı ve yorum yapabilmeyi geliştirir.
  Nesneleri ayırt edebilme yeteneği oluşturur.
  El-göz koordinasyonunun gelişmesini sağlar.

Bir kişinin zeka seviyesi diğer koşullar eşit tutulduğunda ne kadar zor işler başardığı, veya aynı güçlükteki işlerden ne kadar çoğunu başarabildiği, veya ne kadar kısa sürede doğru sonuca ulaşabildiği ile belli olur.
Zeka yaşamın ilk on yılında büyük bir gelişme kaydetmektedir. Bu süre içinde en hızlı gelişme ilk iki yılda gerçekleşir. Başlangıçta davranışı birkaç refleksten oluşan insan, iki yıl sonunda kendi başına yürüyebilen, konuşabilen, bazı basit problemleri çözebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen, basit planlamalar yapabilen, hatırlayabilen bir kişi hale gelir.

Sembollerle düşünebilme 11 yaşında başlar. 12 yaştan sonra zekanın hızında azalma olsa da gelişmeye devam eder. Gelişmenin en üst düzeyine 14-18 yaşlar arasında varılır. Zihinsel güç 30 yaşa kadar bu düzeyde kalır. Daha sonraki yaşlarda yeni şeyler öğrenmedeki başarı yavaş olarak azalmaya başlar, ancak öğrenilen bilgiler kaybolmaz tam tersine yaş ilerledikçe, deneyimden dolayı edinilen bilgiyi kullanmadaki beceri artar.

Toplam Saat: 96

 

Akıl Oyunları Eğitimi Program İçeriği

 1. Dikkat ve Zeka Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması
 2. Hafıza Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması
 3. Düşünme Becerilerini Geliştirme
 4. Matematik Becerileri
 5. Dinleme Becerileri
 6. Ders Çalışma Teknikleri

Akıl Oyunları Eğitimi Uygulanması

 1. Akıl Yürütme Ve İşlem Oyunları
 2. Sözel Oyunlar
 3. Geometri-Mekanik Oyunlar
 4. Hafıza Oyunları
 5. Strateji Oyunları
 6. Zeka Soruları

Zeka Gelişimi ve Dikkat

Dikkat ve Zeka Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması

Çocukların dikkatini ve zekasını geliştirmeye yönelik hazırlanan bir eğitimdir. Bu eğitimle çocuklarımız ilköğretim hayatına daha sağlam adımlarla başlayacaktır.

Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, odaklanma ve konsantrasyon için oldukça verimli olan bu eğitimle çocuklarımızın dikkat kalitesi artar, dikkat süreleri uzar, algılama gelişir, konsantrasyon artar. Zeka gelişimine de destek olan bu eğitim ile çocukların çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama yeteneği de kazandırır.

Bu eğitimle;

 • Çocuklarda odaklanmayı ve yorum yapabilmeyi geliştirir.
 • Nesneleri ayırt edebilme yeteneği oluşturur.
 • El-göz koordinasyonunun gelişmesini sağlar.
 • Muhakeme bilincini oluşturur.
 • Çok yönlü düşünebilmesine katkı sağlar.
 • Parça ve bütün ilişkisini kurmasını sağlar.
 • Varlıkları biçimlerine göre sınıflandırabilme yeteneği sağlar.
 • Görsel ve işitsel becerileri geliştirir.
 • Görsel hafızanın daha güçlü ve etkili olmasını sağlar.
 • İnsan-nesne-mekan ilişkilerinin kurulabilmesine yardımcı olur.

 

Dikkat ve Zeka Geliştirme Eğitim Setlerimiz

 • Okul Öncesi Dikkat ve Zeka Geliştirme
 • İlkokul Dikkat ve Zeka Geliştirme
 • Ortaokul Dikkat ve Zeka Geliştirme
 • Lise Dikkat ve Zeka Geliştirme

Matematik Becerileri

Temel matematik becerileri kazanır.

Ders Çalışma Teknikleri

Planlama

Zamanı verimli kullanma

Odaklanma

Çalışma ortamının uygunluğu

Verimli çalışma yöntemleri

Zihin haritaları,

Not alma

Tekrar çalışmaları

Hafıza Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması

Hafıza Geliştirme Etkinliklerinin Uygulanması

Hafıza teknikleri eğitimiyle öğrencilerimiz hafızalarını geliştirmeleri sağlanarak daha kolay öğrenmeleri hem de öğrendiklerini daha uzun süreli hatırlamaları sağlanacaktır. Etkili kullanılan hafızayla derslerdeki başarı da artacaktır. Biliyoruz ki bir çok öğrenci yazılılarda çalıştıkları konuları hatırlayamadıkları  ya da konuları bir birine karıştırdığı için düşük notlar almaktadır. Unutmamak gerekir ki uzun uğraşlarla öğrendiklerimizi hatırlama ve kullanma hafıza gücümüze bağlıdır.

Hafıza geliştirme uygulamaları öğrencilerin yaşlarına ve sınıflarına uygun olarak planlanmış, yayınlarımızda buna göre hazırlanmıştır. Egzersizler öğretmenlerimizin gözetiminde yaptırılır. Bu egzersizlerin amacı, öğrencilerin düşünme beceri ve özgüvenlerini artırmaktadır.

 Hafıza teknikleri eğitimiyle;

 • Daha güçlü bir hafızaya sahip olacak ve özgüveniniz artacaktır.
 • Derslerde hatırlayamama problemi yaşamayacak ve derslerde fark edilir bir başarı yakalayacaksınız.
 • Öğrenilen bir bilgiyi tekrar öğrenme durumu yaşamadan zamanınızı yeni bilgiler öğrenmeye ayıracaksınız.
 • Kısa ve uzun süreli belleğinizi etkili kullanmayı öğreneceksiniz.
 • Beyninizin sağ ve sol lobunu birlikte kullanmayı sağlayarak hafızanın sürekli çalışmasını sağlayacaksınız.

 

Hafıza Geliştirme Eğitim Setlerimiz

 • Okul Öncesi Hafıza Geliştirme
 • İlkokul Hafıza Geliştirme
 • Ortaokul Hafıza Geliştirme
 • Lise Hafıza Geliştirme

Matematik Becerileri

Temel matematik becerileri kazanır.

Düşünme Becerilerini Geliştirme

Düşünme Becerilerini Geliştirme Eğitim

Düşünme becerilerinin geliştirilmesi için yapılan uygulamalar çocuğunuzun eğitim hayatına olumlu yönde katkı yapmaktadır. Eğitimlerimiz için kullanılan her ders materyali öğrencilerin yaş ve sınıf düzeyine göre oluşturulmaktadır.
Bireyin zihinsel, dil ve sosyal gelişiminin sağlanması ile birlikte, öğrenmesine ve geleceğine yön veren önemli bir beceri olan düşünme yeteneği, bir çok ülkenin eğitim sisteminde, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme üzerine özel eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerle öğrencilerin başarıya ulaşmaları daha kolaydır.

Düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve başarılı bir hayatın temellerinin oluşturulması için özel eğitim teknikleri ve açıklamalı öğretim modellerinin üzerinde durulması gerekmektedir. Başarılı ve pratik bir yaşam sağlamak için; eğitim programlarında, düşünme aşamaları, türleri, yöntemleri ve tekniklerinin doğrudan öğretilmesine önem verilmelidir. Düşünme becerileri; düşünme teknikleri, temel becerileri ve üst düzey düşünme becerileri olmak üzere üç düzeyde ele alınmaktadır. Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirirken, bu üç düzeye önemle dikkat edilmesi gerekmektedir. Düşünme tekniklerinin, uygun ortamda ve uygulamalı olarak doğrudan öğretilmesi gerekmektedir.

Düşünme Becerilerini Geliştirme Eğitim Setlerimiz

 • Okul Öncesi Düşünme Becerilerini Geliştirme
 • İlkokul Düşünme Becerilerini Geliştirme
 • Ortaokul Düşünme Becerilerini Geliştirme
 • Lise Düşünme Becerilerini Geliştirme

Dinleme Becerileri

Dinleme, iletişimin ve öğrenmenin en temel yoludur.

İşitme ve Dinleme

Dinleme: “Kulağın işitme işlevini bilinçli olarak kullanmadır. Yani dikkati, seslerin üzerinde toplayarak manayı anlamadır. İşitmede dikkat olmadığı halde dinlemede dikkat vardır. Bir anlamda dinleme, dikkatli işitmedir ya da işitme, dikkatsiz dinlemedir.” (Alperen 2001,17)
Dinleme: “İşittiğimizi anlamak ve saklamak ya da işittiğimizi anlamak amacıyla dikkat harcamak” biçiminde tanımlanabilir. (Sever, 1997,11) Başka bir deyişle dinleme, “konuşan kişinin vermek istediği mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana karşı tepkide bulunabilme etkinliğidir.” (Demirel, 2002,70) O halde dinlemenin temel şartı dinlemeyi bilmektir; bu da fizik ve ruh bakımından hazır olmakla mümkündür.(Alışık/ Beyreli, 2001,37)

Dinleme Yeteneğinin Gelişimi

1. İlkokul birinci sınıfta 3–5 dakika, 2. ile 3. sınıflarda öğrenciler 5 ile 10 dakika dinleyebilirler. Dinledikleri konunun en belirgin yönlerini kavrarlar.
2. İlkokul 4.sınıf öğrencileri 15 ile 20 dakika dinleyebilirler, dinledikleri konuları öğrenir, bunlar üzerinde soru soracak bir temele inebilirler.
3. Ortaokul birinci sınıf (5) öğrencileri 15 ile 20 dakika dinleyebilirler, dinledikleri konuları öğrenir, bunlar üzerinde soru soracak bir temele inebilirler.
4. Ortaokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf (6.7. ve 8. Sınıf) öğrencileri 30–40 dakika dinleyebilirler. Neden-sonuç ilişkisini anlarlar, konunun önemini de kavrarlar.
5. Bu duruma göre lise çağına gelmiş olan gençler uzun bir dinleme yeteneği kazanmış olurlar. Öğretmen, öğrencilerin ruhsal yapılarını çok iyi analiz edebilirse kavratmak istediklerini İlkokulda 5 ile 15 dakika arasında, Ortaokulda 10 ile 30 dakika içinde, lise sınıflarında 30 ile 40 dakika arasında verebilir. Öğrencinin veya sınıfın algılama düzeyine göre zamanı ayarlayabiliriz.(Öğrt. Görevlisi Ahmet Yaşar Zengin)

Dinleme yeteneği gelişen öğrencilerin anlama ve öğrenme kapasiteleri artacaktır.

Matematik Becerileri

Temel matematik becerileri kazanır.

Akıl  Oyunları Eğitimi Uygulanması

 • Akıl Yürütme Ve İşlem Oyunları (Sudoku, Çit, Mantık karesi, Kare karalamaca, Kendoku, Kakuro, Bölmece)
 • Sözel Oyunlar ( Anagramlar, Şifre oyunları, Scrabble, Sözcük gruplama, Kelime avı, Sözcük yerleştirme )
 • Geometri-Mekanik Oyunlar( Tangram, Polyomino, Düğümler ,Rubikkübü , Soma küpleri , Jenga, Yap-bozlar, Mekanik ayırma bilmeceleri )
 • Hafıza Oyunları ( Eş bulma oyunları, Resim hatırlama, Yön bulma, Yakın plan fotoğrafları verilmiş cisimleri tanıma)
 • Strateji Oyunları (Tik-Tak-To , Satranç , Go , Reversi , Mangala , Dama, Sayı tahmin etme , Amiral battı )
 • Zeka Soruları (Kurt-Kuzu-Ot, Üç ampül , Yalancı- Doğrucu, 12 top, Kap ölçme, Kibrit problemleri , Sonraki terimleri bulma)